Hur snabbt kommer jag se resultat?

Du kommer inte att se några förändringar direkt. Det kommer i princip dröja tills nageln börjar växa för att du ska se hur effektivt behandlingen är. I de flesta fall ser man resultat inom 3 månader. Där den synbara förändringen börjar längst in mot nagelroten när den friska nageln växer fram. Den del av nageln som skadats av svampangreppet växer bort och det är därför viktigt att hela tiden hålla naglarna så korta som möjligt för att undvika återinfektion. Det tar mellan 9-12 månader för en stortånagel att helt växa ut.

Om du har en mycket allvarlig infektion, kan du behöva göra det maximala antalet behandlingar, för att uppnå positiva resultat. Resultaten kan också variera beroende på styrkan i immunförsvaret. Om du exempelvis lider av andra hälsoproblem kan du behöva fler behandlingar.

Har du en svår utbredd nagelsvampinfektion eller vistas i miljöer där risken är stor för återinfektion kan det vara nödvändigt att kombinera laserprodukten med andra behandlingsformer för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Du kommer ha tillgång till rådgivning före. under och efter avslutad behandling.

’>